Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη της τοπικής αγοράς

Άρθρο του Αλέξανδρου Ι. Νομικού, Ιατρός-Παθολογοανατόμος -Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον πιο κοντινό κρατικό θεσμό στους πολίτες. Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν θεμελιώδη θεσμό του δημόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας που κυρώθηκε με το ν. 1850/1989 (ΦΕΚ 144 Α΄).

H εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές αφορούν τόσο τον οικονομικό, όσο και τονκοινωνικό τομέα, είναι δε εμφανείς και στην χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Αν προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τον όρο τοπική αγορά, θα πρέπει να αναφερθούμε σε ένα πλέγμα ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων και χαρακτηριστικών.

Μια υπεύθυνη και αξιόπιστη Δημοτική αρχή θα πρέπει να ενισχύσει την τοπική αγορά με σειρά ενεργειών έτσι ώστε να δώσει ώθηση στην επιχειρηματικότητα σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να αντιμετωπίσει στο μέτρο του δυνατού το μείζον πρόβλημα της ανεργίας.

Η μείωση των δημοτικών τελών στις τοπικές επιχειρήσεις, η κατάρτιση συγκεκριμένου και αξιόπιστου αναπτυξιακού σχεδίου για την τόνωση της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο, η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους συλλόγους των επιχειρηματιών, η ενίσχυση του τοπικού τύπου, σε συνδυασμό με την διοργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς είναι μια δέσμη δράσεων που κρίνεται απαραίτητη για μια σοβαρή και υπεύθυνη δημοτική αρχή.

Επιπρόσθετα σε προσωπικό επίπεδο είναι ηθική υποχρέωση κάθε αιρετού να στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις και να ενισχύει ως καταναλωτής την τοπική αγορά αλλά και κάθε επιχείρηση συνδημότη του. Σύμφωνα με τον John Stewart στο Modernizing Local Government, η αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση είναι απαραίτητη για την καλή διακυβέρνηση της κοινωνίας.

Το μοντέλο της κεντρικής κυβέρνησης έρχεται αντιμέτωπο με τα προβλήματα μίας σύνθετης και μεταβαλλόμενης κοινωνίας. Τα προβλήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη μία κοινωνία απαιτούν ένα εξελισσόμενο σύστημα διακυβέρνησης. Μαζί και μια αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να οικοδομηθεί ένα τέτοιο σύστημα.

Μία αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση προϋποθέτει τοπικές επιλογές. Προϋποθέτει τοπικές αρχές ικανές να αντεπεξέρχονται σε συγκεκριμένα προβλήματα, να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες και επίσης να επιτρέπουν και προωθούν προγράμματα και καινοτομίες. Η διαχείριση της εικόνας τόσο σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής, όσο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, πολλές φορές αποτελεί προτεραιότητα αυτών που ασκούν εξουσία, ενώ η πρακτική αντιμετώπιση των προβλημάτων περνά σε δεύτερη μοίρα. Το ζητούμενο είναι η εξεύρεση λύσεων και όχι απλά η επικοινωνιακή προσέγγιση αφού χρειαζόμαστε λύσεις και όχι εικόνες.

Η στήριξη της τοπικής αγοράς δεν είναι πολυτέλεια, ούτε ελεημοσύνη, αλλά υποχρέωση για μια αξιόπιστη δημοτική αρχή.

Πηγή: otavoice.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο